ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYES ADATOK BELEEGYEZÉSEN ALAPULÓ KEZELÉSE ÖRÖKBEFOGADÁSHOZ

A Szentendrei Kisállatkert (Exotic-Zone Kft.) által támogatási módként biztosított "örökbefogadás" érdekében, továbbá azzal egyidőben kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Hozzájárulok, hogy az alább felsorolt személyes adataimat a Szentendrei Kisállatkert Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő), a lent megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok valóságának ellenőrzésére.Kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom.

A kezelt személyes adatok köre:

Az érintett (továbbá: Örökbefogadó) neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, számlaszáma.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Örökbefogadó hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A Szentendrei Kisállatkertben gondozott állat(ok) örökbefogadása. Az Örökbefogadó az örökbefogadás során vállalt adomány befizetésével névleges örökbefogadó szülővé válik, amely címet 1 évig használhatja, ezzel az állat takarmányozását, ellátását támogatja.

Az adatok tárolásának időtartama:

Az örökbefogadás időtartamát követő 8 évig tároljuk az Örökbefogadó nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, számlaszámát, jogi személy esetén adószámát.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé az Örökbefogadó azonosítását, így az örökbefogadás nem tud létrejönni.

A címzettek kategóriái:

A cég ügyvezetője, illetve a cég ügyfélkörével foglalkozó munkavállalója.

Tájékoztatás az Örökbefogadó jogairól:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.